• Maddie

Barcelona Etica Newsletter #1

This newsletter is written in Catalan, Spanish (Castellano) and English, respecting this order.Català ---------------------------


Aquest primer post del meu blog esta relacionat amb la guia de Barcelona que he creat recentment, Barcelona Ètica. Seguint les conseqüències de la pandèmia de COVID-19 he creat una guia per a qualsevol persona que resideix o ve a visitar Barcelona, ​​per tal d'orientar cada unx feia la moda sostenible. Més que mai, els seus dissenyadors, artesans i botigues ètiques necessiten el nostre suport. Podreu llegir més sobre aquest assumpte aquí o ingressar directament a la guia aquí.


Calendari.


Dimarts 28 de juliol Eli del Oro i la seva marca NORMAL mmh-mm.

Aquest dimarts, Eli parlarà sobre el recent llançament de la seva marca NORMAL mmh-mm, el procés, la seva forma de treballar la moda upcycling i com el tancament ha impactat el seu procés creatiu. Després de presentar la seva col·lecció juntament amb les seves il·lustracions, es projectarà el seu recent Fashion Film "mmh-mm".

Lloc: Candy Darling, Gran Via de les Corts Catalanes, 586, 08011 Barcelona

Hora: 20:00

Trobi més sobre aquesta marca aquí.


mmh-mm is a metaphor, a current reflection on society in 2020. It is a fight between the natural and the artificial, a duel between life and death, body and soul watch each other defending their territory.

it is the border between life before and after COVID-19. A crossroads between mentalities, ideologies, generations, genders and nations.

is 2020.


REBAIXES a Barcelona!


Colmillo de Morsa ofereix un descompte addicional de 20% en articles ja rebaixats. Troba el perfecte jumpsuit d'estiu a lli natural o color taronja cremat, així com un vestit de canalé i altres grans peces sostenibles a un preu just.

Codi: HELLO

accedeix al seu web aquí i llegiu més sobre la marca aquí.
Walk With Me


Aquest podria haver estat el nom d'un nou format de compra que vaig oferir el divendres passat des del meu compte d'Instagram @mad.leineblog si no fos ja el nom de la marca de bosses que estava presentant ...

Miri està presentació completa aquí, de tota la col·lecció de bosses minimalistes fet de cuir reciclat Walk With Me a la botiga multimarca The Good Store Barcelona i llegiu sobre aquest lloc aquí.
Més notícies per arribar molt aviat! Estiguin atents i recordin que tinc un REGAL molt especial per a vosaltes ...

Castellano ----------------------


En este primer post de mi blog relacionado con la guía de Barcelona que he creado recientemente, Barcelona Ética, os voy a transmitir unas noticias sobre Barcelona.

Siguiendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19 he creado una guía para cualquier persona que reside o viene a visitar Barcelona, ​​con el fin de orientar cada unx hacía la moda sostenible. Más que nunca, sus diseñadores, artesanos y tiendas éticas necesitan nuestro apoyo. Podréis leer más sobre este asunto aquí o ingresar directamente a la guía aquí.

Calendario.

Martes 28 de julio Eli del Oro y su marca NORMAL mmh-mm.

Este martes, Eli hablará sobre su reciente lanzamiento de su marca NORMAL mmh-mm, el proceso, su forma de trabajar la moda upcycling y cómo el encerramiento ha impactado su proceso creativo. Luego presentará su colección junto con sus ilustraciones, y más tarde se proyectará su reciente Fashion Film "mmh-mm".

Lugar: Candy Darling, Gran Via de les Corts Catalanes, 586, 08011 Barcelona

Hora: 20:00

Encuentre más sobre esta marca aquí.


mmh-mm is a metaphor, a current reflection on society in 2020. It is a fight between the natural and the artificial, a duel between life and death, body and soul watch each other defending their territory.

it is the border between life before and after COVID-19. A crossroads between mentalities, ideologies, generations, genders and nations.

is 2020.

¡REBAJAS en Barcelona!


Colmillo de Morsa ofrece un descuento adicional de 20% en artículos ya rebajados. Encuentra el perfecto mono de verano en lino natural o color naranja quemado, así como un vestido de canalé y otras grandes prendas sostenibles a un precio justo.

Código: HELLO

ingrese a su web aquí y lea más sobre la marca aquí.Walk With Me


Este podría haber sido el nombre de un nuevo formato de compra que ofrecí el pasado viernes desde mi cuenta de Instagram @mad.leineblog si no fuera ya el nombre de la marca de bolsos que estaba presentando ...

Mire está presentación completa aquí con toda la colección de bolsos minimalistas hecho de cuero reciclado Walk With Me en la tienda multimarca The Good Store Barcelona y conozca más sobre este lugar aquí.
Más noticias para llegar muy pronto!

Estén atentos y recuerden que tengo un REGALO muy especial para vosotrxs ...

English ------------------------------


Welcome to this very first post related to a guide of Barcelona I have recently created, Barcelona Etica, following the consequences of the COVID-19 pandemic.

It is made for anyone who lives or will come to visit Barcelona, in order to support local and ethical designers, artisans and shops. You can read more about here, or enter directly to the guide here.


Now let's bring you some good news about Barcelona, starting with...


Calendar


Tuesday 28th of July Eli del Oro and his brand NORMAL mmh-mm.

This Tuesday, Eli will speak about his recent launch of his brand NORMAL mmh-mm, how was the process as an upcycling designer, the way he works and how the locked down has impacted his creative process, in a positive way. He will then present his collection together with his illustrations, and later his recent Fashion Film "mmh-mm" will be screened.

Location: Candy Darling, Gran Via de les Corts Catalanes, 586, 08011 Barcelona

Time: 8pm

Find more about this brand here.


mmh-mm is a metaphor, a current reflection on society in 2020. It is a fight between the natural and the artificial, a duel between life and death, body and soul watch each other defending their territory.

it is the border between life before and after COVID-19. A crossroads between mentalities, ideologies, generations, genders and nations.

is 2020.


SALES in Barcelona!


Colmillo de Morsa is offering an extra 20% discount on items already on sale.

Find the perfect summer jumpsuit in natural linen or burnt orange colour as well as tank ribbed dress and other great sustainable clothing at a fair price.

Use the code HELLO at checkout.

Enter to the web here and read more about this brand here.Walk With Me


This could have been the name of a new shopping format I offered last Friday from my Instagram account @mad.leineblog if it wouldn't be already the brand's bags name I was presenting...

Watch the presentation here of the full recycled leather minimal bags collection of Walk With Me in its unic multibrand shop The Good Store Barcelona and get to know more about this shop here.

More news to come very soon, stay tuned and remember I have a very special GIFT for you...

  • Instagram
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Círculo Negro